Haluaisitko demon?

No matter where they are

Varmista työnte-kijöiden turvallisuus

travelers boarding an airplane from the jet bridge

Nykyaikaista turvaa henkilöstöllesi

Vuoteen 2022 mennessä lähes puolet kaikista työntekijöistä on liikkuvia työntekijöitä. Vartijat, kiinteästi asennetut kamerat ja lukitut ovet eivät suojaa näitä työntekijöitä, jotka työskentelevät aina vain enemmän toimistojen ulkopuolella.Nykyajan työvoiman turvallisuuden varmistaminen edellyttää entistä parempaa tilannetajua sekä kykyä paikantaa kaikki työntekijät ja kommunikoida heidän kanssaan. Poissa silmistä ei tarkoita poissa mielestä. Organisaatioiden on määriteltävä uudelleen huolenpitovelvoite ja ryhdyttävä toimenpiteisiin yksin työskentelevien työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Matkustavien työntekijöiden turvallisuus

Organisaatioiden velvollisuutena on turvata työntekijöidensä turvallisuus riippumatta siitä, työskenteleekö työntekijä omassa työpisteessään vai onko hän työmatkalla vieraassa maassa. Tiedottaminen ennen matkaa, reaaliaikaiset tiedot ja luotettava kaksisuuntainen viestintä voivat auttaa pitämään matkustavat työntekijät turvassa ja välttämään turhat riskit sekä varoittaa heitä, jos he lähestyvät mahdollisesti vaarallisia tilanteita.

Businesswoman using cell phone outdoors

Huolenpitovelvoite - Duty of Care

IDC:N ENNUSTEEN MUKAAN VUOTEEN 2020 MENNESSÄ 72 % työntekijöistä tulee olemaan tavalla tai toisella liikkuvia työntekijöitä. Tämä tarkoittaa työvoimaa, joka on entistä haavoittuvampaa maailmanlaajuisille matkustus- ja turvallisuusriskeille. Yrityksillä, johtajilla ja turvallisuusalan ammattilaisilla on velvollisuus huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta. Mitä enemmän sijaintitietolähteitä voit koota yhteen, sitä todennäköisemmin pystyt tarkentamaan kunkin työntekijän sijainnin määrittämistä muodostaessasi työntekijälistoja kokoonkutsua, huolenpitovelvoitetta ja henkilökohtaista apua varten.

Yksin työskentelevien turvallisuus

Matkapuhelimet ovat elinehto työntekijöille, jotka työskentelevät yksin ilman kollegoja ja valvontaa. Sijainnin seuranta, automaattiset ilmoittautumiset ja oma hätäpainike voivat minimoida vaarat, joille yksin työskentelevät työntekijät altistuvat jatkuvasti. On tärkeää, että työnantajat hyödyntävät teknologiaa, jonka avulla he voivat löytää yksin työskentelevät työntekijänsä nopeasti ja kommunikoida heidän kanssaan riippumatta siitä, missä päin maailmaa he ovat.

Kampuksen turvallisuus

TPerinteinen turvallisuusteknologia ei ole pysynyt vauhdissa, kun toimistot ovat siirtyneet neljän seinän sisältä monia erilaisia rakenteita sisältäviin avoimiin tiloihin. Pääsynvalvontajärjestelmien, langattomien tukiasemien sekä aikataulutus- ja hätäviestintäjärjestelmien yhdistäminen auttaa tunnistamaan ja paikantamaan kampuksella liikkuvat henkilöt ja mahdollistaa sijaintiin perustuvat ilmoitukset ja varoitukset.

“Everbridgen ansiosta tiimini osaa reagoida säätä koskevissa hätätilanteissa, sähkökatkoksissa ja väkivaltaisen tunkeilijan päästessä alueelle, jolloin tilanteet voivat tapahtua ja päättyä nopeasti, joten laitoksen näkökulmasta tavoitteenamme on saada työntekijät ulos rakennuksesta”,

Albert Patin, Daktronics

Everbridgen Critical Event Management järjestelmän hyödyt

 • Dynaamiset sijainnit

  Dynaamiset sijainnit

 • Kaksisuuntainen viestintä

  Lähetä työntekijöille tietoja ja ohjeita ja saat vahvistuksen siitä, että he ovat turvassa kenttätietojen keräämisen yhteydessä

 • Nopeampi toiminta

  Aloita viestintä työntekijöiden kanssa sekunneissa käyttämällä esitäytettyjä mallipohjia

 • Mobiilikäyttöinen hätäpainike

  Anna työntekijöidesi käyttöön mobiilikäyttöinen hätäpainike, jonka avulla he voivat lähettää turvallisuuskeskukseen viestejä tai videoita, jos he tuntevat olevansa vaarassa

 • Yksin työskentelevien turvallisuus

  Varmista työntekijöidesi turvallisuus luomalla turvalliset kulkuyhteydet ja automaattiset ilmoittautumiset

 • Outline of a gun

  Yli 100 uhkatietolähdettä

  Arvioi riskejä nopeasti ja kattavasti keräämällä yli sataa erilaista uhkatietotyyppiä

Tilauswebinaari

Tutustu Everbridgen huolenpitovelvoitetta koskevaan ratkaisuun