Haluaisitko demon?

The Power of

Critical Event Management

Critical Event Management hero image

Kriisitilanteiden hallinnan liiketoimintaedut

Everbridgen Critical Event Management on rakennettu erittäin turvalliseen, skaalautuvaan ja luotettavaan infrastruktuuriin, joka sisältää monivaiheisia varmennuksia. Koko yrityksen kattava ratkaisumme tarjoaa reaaliaikaisen uhkien tunnistamisen, tilannekohtaiset tiedot, integroidun vasteen ja yhteistyömahdollisuuksia.

Lähestymistapamme kriisi- ja hätätilanteisiin antaa organisaatioille mahdollisuuden nopeasti ja luotettavasti

 • saada selkeän kuvan uhkista
 • vähentää toiminnan aloittamisaikaa
 • minimoida normaalin toiminnan palauttamisen kustannukset
 • hankkia yleisen, koko organisaation kattavan kuvan toiminnasta.

Forrester Researchin tekemän tutkimuksen mukaan organisaatiot, joilla on yhtenäinen lähestymistapa kriisi- ja hätätilanteisiin, ovat kyenneet minimoimaan kriisitilanteiden vaikutukset kohtalaisesti tai suuressa määrin seuraavilla osa-alueilla:

 • Tulojen suojaaminen
 • Asiakkaiden turvallisuus
 • Tuotemerkki ja maine
 • Työntekijöiden turvallisuus

Kriisitilanteiden hallinnan neljä päävaihetta - Critical Event Management

Arviointi. Paikannus. Toiminta. Analysointi.

Arvioi tilanteita

Uhkien tunnistaminen ajoissa ja niiden vaikutusten määrittäminen omiin resursseihin on yksi turvallisuusalan ammattilaisten suurimmista haasteista. Aiemmin haasteena on ollut saatavilla olevan tiedon riittämättömyys tarkkojen ennusteiden tekemiseen. Nykyään tilanne on päinvastoin – saatavilla olevan tiedon määrä on valtava!

Viranomaisten tietosyötteiden, sosiaalisen median, ja sisäisten järjestelmien tieto- ja kuvavirran joukosta tärkeän tiedon löytäminen voi olla lähes mahdoton tehtävä. Critical Event Management järjestelmän avulla voit yhdistää satoja ulkoisia ja sisäisiä tietosyötteitä ja visualisoida organisaation omaisuuden ja voimavarojen kannalta olennaisen tiedon. Tällainen ymmärrys on tärkeää kun tunnistetaan niitä henkilöitä, järjestelmiä ja organisaation osia joihin uhka mahdollisesti kohdistuu.

Avainhenkilöiden paikantaminen

Kun uhka on tunnistettu kriisitilanteeksi, seuraava vaihe on ihmisten paikantaminen:

 1. Keihin uhka saattaa vaikuttaa?  
 2. Keitä tarvitaan tilanteen ratkaisemiseksi? 
 3. Kenelle on ilmoitettava? 

Critical Event Managementin avulla varmistut siitä, että tiedot sertifikaateista, taidoista ja päivystyksestä sisällytetään automaattisesti yhteystietoihin. Tämä säästää arvokasta aikaa ja minimoi virheet kriisitilanteeseen reagoinnin aikana. Vielä pidemmälle mentäessä voidaan hyödyntää muun muassa rakennuksen käyttöjärjestelmiä, Wi-Fi-hotspoteja ja yrityksen matkustusjärjestelmiä tietyn henkilön viimeisen tunnetun olinpaikan tai mahdollisen määränpään profiilin luomiseksi yhtenäisellä tavalla. Everbridgen ratkaisut mahdollistavat saatavilla olevan tiedon visualisoinnin kartalle yhdessä tärkeiden, turvattavien resurssien kanssa, kuten esimerkiksi henkilöstö, tuotantolaitokset, toimistot ja kuljetuskalusto. Visualisoinnin avulla on helpompaa määrittää vaarassa olevat voimavarat ja johtaa tarvittavia toimenpiteitä. Näin apu voidaan kohdentaa tarkemmin ja tehokkaammin. 

Standardisoi toimenpiteet

Kriisitilanteisiin reagoitaessa minuutit ovat tärkeitä. Jotta kriisitilanteiden hoitamiseen kuluva aika olisi mahdollisimman lyhyt, organisaatioiden on oltava valmiit toteuttamaan vakioidut toimintamallit (SOP) osana käytössä olevaa järjestelmää.

Kun sekunneillakin on merkitystä, Critical Event Managementin avulla automatisoithälytykset, digitaaliset merkit ja viestit tapahtuman tyypin, vakavuuden ja sijainnin perusteella.  Voimme esimerkiksi avata välittömän keskusteluyhteyden yhteistyön ja nopean reagointiajan takaamiseksi. Jos protokollaa ei noudateta, otetaan automaattisesti käyttöön mukautetut eskalointitoimenpiteet. 

Tämä auttaa parantamaan yhteistyötä ja antaa organisaatioille mahdollisuuden ymmärtää, mitä tapahtuu ja miksi, jotta he voivat helposti hallita resursseja, minimoida vaikutukset ja estää tulevia tapahtumia. 

Analysoi suorituskyky

Ei ole harvinaista, että kriisinhallintaryhmät tulkitsevat tilanteen olevan ohi, kun välitön kriisi on päättynyt. Nämä henkilöt ovat usein niitä, jotka ajavat itsensä uupumuksen partaalle ja vaarantavat joskus henkensä ja terveytensä suojellakseen naapureitaan, kollegojaan, yhteisön mainetta ja yrityksen tuotemerkkejä.

Kriisitilanteen jälkeen on kuitenkin tärkeää arvioida reagoinnin tehokkuutta ja etsiä keinoja tehdä parannuksia. Mihin tehtäviin kului liian kauan aikaa? Mitkä resurssit puuttuivat? Kuinka monta kertaa ihmiset reagoivat nopeasti? 

Käytettäessä Critical Event Management järjestelmää ryhmien suorituskyvyn ja operatiivisen toiminnan tiedot ja analytiikka tallentuvat järjestelmään myöhempiä raportteja ja niiden analysointia varten. Kriisitilanteisiin valmistautumiseen ja reagoimiseen liittyvien parannuskeinojen jatkuva etsiminen parantaa sekä suorituskykyä vastaavien tilanteiden toistuessa että reagoinnin tehokkuutta odottamattomien tilanteiden aikana. WOikeiden historiatietojen avulla organisaatiot voivat alkaa ennakoida oikeita reagointiresursseja, -protokollia ja -toimia vaikutusten vähentämiseksi.